XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu svētku kopmēģinājumi

2020.gads ir XII Latvijas Skolu jaunatns dziesmu un deju svētku gads, kad visi cītīgi gatavojamies svētku skatēm. Lai darbs būtu veksmīgāks, visi kori tiekas kopmēģinājumos. Mūsu korim tie notiek mūsu pašu Rīgas Skolēnu pils svētku zālē, kurā tiekamies ar saviem kaimiņu koriem – meiteņu kori “Rīga”, Bērnu un jauniešu kori “Accolada” un Rīgas Centra Humanitārās vidusskolas 5.-9.klašu meiteņu kori “Rasa”. Pirmā tikšanās notika 27.janvārī. Ļoti lepojāmies, ka kopmēģinājumu vadīja mūsu diriģente Inga Cimiņa, priecājāmies sadarboties ar diriģenti Ilonu Plūmi un svētku virsriģenti Līgu Celmu Kursieti, kas priecājās par mūsu kopkora skaisto skanējumu.

Tiksimies nākamajā kopmēģinājumā 27.februārī, kurā tiksimies ar svētku virsdiriģentiem Līgu Celmu – Kursieti un solisti Ievu Kerēvicu, Māri Sirmo un Arvīdu Platperu.

Lai top svētki!