Viegls rokenrols pa radio

Deviņas dienas. Valdemārpils. Tonika.

Visdažādākās emocijas un aktivitātes, darbs un atpūta, jau zināmi un jauniegūti draugi, un, protams, tam visam cauri – skaista mūzika, kas apvieno gan tos, kas ar Toniku ir jau daudzus gadus, gan jaunpienācējus.

Šī gada tēma – „Viegls rokenrols pa radio”. Dalībnieki sadalīti radiostacijās jeb istabiņās ar to nosaukumiem, ik dienu dalībniekus sagaida radiopārraides ar Vizbulīti, Anabellu un Žaklīnu un dienas aktualitātēm ēterā, arī koncertprogramma sadalīta radiostacijām atbilstošās sadaļās ar vairākiem priekšnesumiem, kas satur vārdu „radio”. Tam visam pa vidu tiek apgūta arī Pasaules Koru olimpiādes programma – dziesmas konkursam un koncertiem.

Tomēr, kā jau zināms, Tonikas meitenes ne tikai dzied. Kā jau katru nometni, arī šoreiz bez dziedāšanas mēģinājumiem ik dienu tiek apmeklētas deju nodarbības un sagatavoti četri deju numuri. Protams, ir arī mākslas nodarbības un izgatavoti daudzi darbiņi, ko nometnes beigās izlikt izstādē.

Neskaitot mēģinājumus neiztiek arī bez dažādām citām aktivitātēm, lai katra diena būtu ar kaut ko īpaša. Ekskursijas pa Valdemārpili laikā tiek apskatīta Elku liepa, tilts pāri Sasmakas ezeram, Dupurkalns un citi objekti. Teātra vakarā šogad pavisam brīva priekšnesumu izvēle ap tēmu „Spēlē, spēlē, ko tu spēlē” un katra istabiņa atrāda pavisam oriģinālas idejas – gan ģimenes drāmas, gan komēdijas, gan muzikālus priekšnesumus. Sporta diena ļauj fiziskās aktivitātēs iesaistīties visdažādāko vecumu dalībniekiem, bet Talantu vakara laikā katra meitene var parādīt gan citiem jau zināmus, gan pavisam jaunus talantus, starp kuriem šogad ir ne tikai dziedāšana, rokdarbi un klavierspēle, bet arī improvizācija un teātris. Un kopīgu sajūtu vēl vairāk rada gan vairāki vakara apļi, kad katrs var izteikt citiem savas pārdomas, gan Dziesmu vakars, kas vieno dalībniekus, lai kopā dziedātu visiem zināmas un mīļas dziesmas, gan vakariņas svaigā gaisā pie ezera, kā arī katrs brīvais brīdis un paši mēģinājumi ar citām meitenēm.

Caur smiekliem un asarām, atpūtas un liela darba gala rezultāts ir iespaidīgs – mākslas izstāde un jauna koncertprogramma, kas skatītājiem tiek atrādīta Lubes Tautas namā. Un, kad koncerts ir beidzies, aplausi atskanējuši un visus vieno prieka un gandarījuma sajūta, šķiet, ka laiks ir paskrējis pavisam nemanāmi. Pat pārāk ātri. Bet tas nekas. Jo mēs atkal varam tikties jau nākamgad.

/Ilze Liliāna Millere