„TONIKAS” studija konkursā „Balsis”

5.martā Rīgas M. Lomonosova ģimnāzijā notika Rīgas pilsētas vokālās mūzikas konkursa „Balsis” 1.kārta Centra rajonā. Konkurss bija plaši pārstāvēts, tajā piedalījās ap 40 vokālie ansambļi, kā arī dueti un solo dziedātāji. Skolēnu pils kolektīvi. Konkurss notika 3 vecuma grupas- jaunākajā, vidējā un vecākajā. Repertuārā bija jābūt 1 latviešu tautasdziesmai a cappella, un otrai dziesmai ar pavadījumu pēc izvēles. Mazajiem dziedātājiem tika izvirzīta prasība dziedāt divbalsīgi, vidējai grupai- trīsbalsīgi, vecākajai grupai trīsbalsīgi un vairākbalsīgi. Dalībnieku vidū bija arī kamerkora „ TONIKA” studija. Šis bija viņu pirmais konkurss. Konkursā meitenes skolotājas Zintas Spridzānes vadībā dziedāja latviešu tautasdziesmu Austriņas „Vāru, vāru pelei putru” un Jāņa Lūsēna dziesmu ar Ineses Zanderes vārdiem „Uz Rīgas pili” Konkursantus vērtēja Rīgas pilsētas metodiķi- Inga Cimiņa, Aija Smiltēna, Evija Milzarāja. Pēc snieguma kvalitātes „Tonikas” studijas meitenes ieguva I pakāpes diplomu, kas ir ļoti labs sasniegums.