TONIKAI augstākā pakāpe Dziesmu svētku skatē un lieliski panākumi citos konkursos

Prieks ir izstarot un izdalīt. /Z.Mauriņa/

Šie vārdi patiesi un spilgti raksturo Bērnu un jauniešu centra „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkori “Tonika”. Arī 2018. gads korī iesācies darbīgi un priecīgi.

Mūsu kolektīva vidējās vecuma grupas ansamblis ar panākumiem piedalījās Rīgas vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2018”. Konkursa I. kārtā, kas norisinājās 14. februārī Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskolā, ansamblis ieguva  I. pakāpes diplomu (45,98 punktus). Tas bija augstākais rezultāts starp Rīgas pilsētas Centra rajona B grupas vokālajiem ansambļiem, tādēļ tikām izvirzīti uz konkursa II. kārtu. Tā norisinājās 8.martā Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” jau sīvākā konkurencē, jo uz II. kārtu izvirzīti tikai paši labākie. „Tonika” ieguva labāko rezultātu Rīgas pilsētā B grupā – 1. pakāpe (44,98 punkti). Ļoti priecājamies par paveikto! Paldies visām meitenēm un skolotājām Annijai Stradiņai, koncertmeistarei Annai Berklāvai. Īpašs paldies skolotājai Irīnai Rebhūnai, kura uzrakstīja mums divas latviešu tautasdziesmu apdares “Jūriņ’ prasa smalku tīklu” un “Baltaitiņa jūru brida”.

Dziesmotais pavasaris turpinājās ar ļoti nopietnu pārbaudījumu kamerkora grupai – XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XIV Deju svētku  Noslēguma koncerta “Zvaigžņu ceļā” repertuāra pārbaudes skate, kas 17. martā norisinājās Latvijas Universitātes Lielajā aulā. “Tonika”, kā ik gadu, startēja Romāna Vanaga sieviešu koru grupas ietvaros, kas šogad arī atklāja Latvijas dziesmoto skašu maratonu.  Neviltotu prieku sagādāja rezultāti – “Tonikai” augstākā pakāpe ar apaļiem 45,00 punktiem! Priecājamies, ka ilgais un nopietnais darbs ir vainagojies ar tik gaišiem un iedvesmojošiem rezultātiem protokolu lapās! Urrāā!!

Marta mēneša noslēgumā mums vēl viena skate. Apvienotais meiteņu kora un kamerkora sastāvs (5.-12. klašu meitenes) startēja 5.-9. klašu un 5.-12. klašu meiteņu koru konkursa “Dziesmai būt” 1. kārtā. Konkurss norisinājās Rīgas 6. vidusskolā 23. martā. “Tonikai” atkal lielisks panākums – 1. pakāpe un 46,22 punkti, kas ir augstākais punktu skaits visā konkursā. PRIECĀJAMIES! Īpašs prieks par iespēju izpildīt skolotājas Irīnas Rebhūnas latviešu tautasdziesmas apdari “Gaismeņa ausa”!

Dalīties ar prieku..

Papildus konkursiem un skatēm esam veikušas arī pāris sirds darbus, jo nekas nevar būt skaistāks par došanas prieku. Kopā ar kora vecākās grupas meitenēm nolēmām katru mēnesi doties apciemot kādu sociālās aprūpes centru un aizvest gaidāmo Dziesmu svētku noskaņu. Tā 31. janvārī devāmies uz Valsts Sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāli “Jugla”, kurā mitinās neredzīgi cilvēki. Šī bija ļoti emocionāli piepildīta tikšanās gan mūsu klausītājiem, kas koncerta noslēgumā dziedāja mums līdzi Mārtiņa Brauna dziesmas “Mīla ir kā uguns” un “Saule, Pērkons, Daugava”, gan arī pašām meitenēm, kas nevarēja valdīt aizkustinājuma asaras. Arī otra mūsu viesošanās Valsts Sociālās aprūpes centra “Rīga” filiālē “Ezerkrasti”, kas norisinājās 28.februārī bija sirsnīgas atmosfēras pilna. Koncerta noslēgumā saņēmām skaistus pašdarinātus apsveikumus un pateicības rakstu no centra direktores Valentīnas Maļcānes.