Rīgas sieviešu koru koncerts LATVIJA DAIĻA

14. novembrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē TONIKA kopīgi ar 14 Rīgas sieviešu koriem –„Ausma”, „Balta”, „Cantus”, „Daiļrade”, „Delta”, „Dzintars”, „Jumala”, „Latve”, „Līga”, „Minjona”, „Rīgas kamerkoris”, „Sapnis”, „Skanda”, „Stradiņi”, uzstājās Rīgas sieviešu koru koncertā LATVIJA DAIĻA , ar dzejnieka Jāņa Elsberga piedalīšanos.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja Aira Birziņa, režisors Uģis Brikmanis.
Koncertu vadīja Jolanta Strikaite.