Reisas kāzas

Š.g. 22. novembrī Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu baznīcā sveicām savu mīļo dziedātāju Kristīni Reisu ar uzvārda maiņu.
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība
(Pāvila pirmā vēstule korintiešiem)
Visa labā vēlējumi Kristīnei un Kārlim!