Nometne „Ar dziesmu par dzīvi” jeb „Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc” Valdemārpils 2012

Kamerkorim „Tonika” ir visdažādākās tradīcijas, bet visspilgtākā no visām ir vasaras nometnes. Kā citus gadus, tā arī šogad nometne tika gaidīta ar nepacietību. Jau trešo gadu pēc kārtas „Tonikas” meitenes nometni pavadīja kopā ar tautas deju kolektīvu „Čiekurs”. Nometnes vieta jau otro gadu pēc kārtas palika nemainīga- Valdemārpils vidusskola. Laiks, kuru pavadījām kopā bija 10 dienas, no 27. jūlija līdz 5. augustam.

Šis gads bija īpašs, jo nometni iesākām nevis kā tradicionāli sestdienas rītā, bet gan piektdienas vakarā. Kā atzina nometnes dalībnieki- nometne vēl labāk nevarēja iesākties. Ierodoties Valdemārpilī ap plkst. 21:30, visus dalībniekus aicināja doties lāpu gājienā. Dziesmām skanot un deju soļiem ritot, nonācām mūsu galapunktā- Sasmakas ezera piekrastē. Liels paldies jāsaka Valdemārpils vidusskolas direktoram Andrim Dzenim, kurš parūpējās, lai mums būtu lieliska vieta ugunskuram un kopīgai pasēdēšanai. Kopīgiem spēkiem sakūrām ugunskuru un, ar tikko ievēlētu pavāru palīdzību, taisījām zupu. Jāāā…kā Mārtiņš Rītiņš ir teicis:” Kas var būt labāks par šo?”, kaut ikvienam būtu iespēja nogaršot šo gardumu- fantastiski. Vakaru beidzām nodziedot nometnes himnu „Tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc”.

Nākamās dienas paskrēja nemanot- mēģinājumi, kur nebija svarīgi vai tu esi dejotājs vai dziedātājs, jo dejot vajadzēja visiem, tāpat arī dziedāt, dažiem tā pat bija pirmā reize, bet pateicoties mēģinājumiem, rezultāts bija kā vienmēr labs, nometnes laikā notika arī futbola turnīrs, rīta vingrošanas, erudīts, šogad pavisam citās krāsās nekā citus gadus, dzejas vakars, protams, mākslas diena, kur katrs apzīmējām savu lādīti, zīmuļus, kā arī neiztrūkstoša dienas daļa bija došanās uz mākslas telpu, kur katrs pats varēja veidot savu glezniņu, attēlojot uz glezniņas savu vārdu, horoskopa zīmi, kā arī kādu Baltu zīmi, vēl nometnes laikā vienojāmies kopējā spēļu vakarā, kā arī neiztrūkstoša sastāvdaļa no nometnes bija talantu vakars, kurā tika atrādīti nometnes dalībnieku visdažādākie talanti. Dzirdējām skaistas dziesmas, vērojām talantīgo zīmētāju mākslas darbus, klausījāmies klavierspēlē, kā arī novērtējām atraktīvos dejotājus. Mēs varam tikai un vienīgi lepoties ar mūsu talantīgajiem nometnes dalībniekiem.

Galvenais mērķis, ko mēs kopējiem spēkiem sasniedzām nometnē- uztaisījām pa 7 dienām koncertprogrammu ar divām daļām. No jauna tika radītas gandrīz vai 10 orģināldejas, par ko parūpējās TDK ”Čiekurs” vadītāja Ineta Bērziņa, kā arī šo 7 dienu laikā tika iemācīti vairāk kā 20 skaņdarbi. Tradicionāli nometnē sagatavotā programma tiek atrādīta koncertā un šis gads nebija izņēmums. Koncerts notika netālu no Valdemārpils esošajā Lubes tautas namā. Koncerta nosaukums bija „Bet cilvēki avoti IR”. Varbūt kādam šī frāze liekas pazīstama. Jā, tā reiz ir rakstījis Imants Ziedonis. I.Ziedoņa dzeja šajā nometnē mums bija īpaši mīļa, jo viņa rakstītajos vārdos slēpjas kaut kas vairāk par tikai kopā saliktiem burtiem, un to katrs no mums varēja attiecināt uz sevi un saprast pa savam. Koncertu „Bet cilvēki avoti IR” ir plānots atkārtot jau pavisam drīz- septembrī.

Šīs 10 dienas paskrēja nemanot, tika iegūta enerģija un emocijas ilgam laikam. Tiekamies jau nākošgad ar jaunām idejām un jauniem piedzīvojumiem!