Meiteņu kora panākumi konkursā „Dziesmai būt!”

Nākamais 2010. gads ir būtisks latviešu Dziesmu svētku kustībā, jo notiks X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki.Tie risināsies 2010.gadā no 2. līdz 11.jūlijam Rīgā – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts, kas šodien, 2008.gada 19.jūnijā, akceptēts Valsts sekretāru sanāksmē.
X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir iecerēti desmit dienas. Vispirms svētku ieskaņas koncerti ieskanēsies visos Latvijas novados un pēc tam Rīgā pulcinās 35000 labākos dziedātājus, dejotājus, mūziķus, lai ieskatītos dziesmu svētku vēstures lappusēs, piedalītos skatēs, sadziedātos, sadejotos, saspēlētos, lai visi kopā gavilētu koncertos un dotos krāšņajā svētku gājienā. Svētku dalībnieki ir Latvijas vispārējās izglītības, speciālās izglītības, interešu izglītības, profesionālās izglītības audzēkņi un pedagogi.
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsture aizsākusies pirms piecdesmit gadiem, 1960.gadā. Šie svētki ir spilgts Latvijas notikums, un tiem ir īpaša nozīme Vispārējo latviešu Dziesmu svētku radošā potenciāla un ilgmūžības veidošanā. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki ir lielākie Latvijas bērnu un jauniešu kultūras un mākslas svētki, kuru kulminācija ir vienu reizi piecos gados.
Gatavojoties šiem svētkiem jau tagad notiek koru un deju kolektīvu konkursi un skates. 24. aprīlī notika Rīgas pilsētas Centra rajona 5. – 9 klašu koru un meiteņu koru konkurss „Dziesmai būt”, kurā piedalījās 7 Centra rajona izglītības iestāžu kori. Meiteņu koris „Tonika” skatē atskaņoja obligāto dziesmu – Ē.Ešenvalds un Māras Zālīte „Manas mājas”, izlozes dziesmu – Ē.Ešenvalds, M.Zālīte „Septiņi brīnumi” un izvēles dziesmu – R.Pauls, J.Peters „Zīda spārniem, vienos pelnos” . Meiteņu koris „Tonika” šajā konkursā ieguva I pakāpes diplomu ar visaugstāko punktu skaitu 45, 5 punkti. Priecājamies un gatavojamies nākamā gada lielajiem notikumiem!