Kora pienākumu sadale

Jaunajam gadam sākoties notika kora iekšējo pienākumu sadale

Kavējumu un maksājumu fiksētāja – Agnese Sproģe
Tērpu pārzine – Zane Hartmane
Altu grupas vecākais (apsveic altu grupas jubilārus, izziņo par mēģinājumiem) – Andra Markota
Soprānu grupas vecākais (apsveic soprānu grupas jubilārus, izziņo par mēģinājumiem) – Kristīne Ķuze
Nošu pārzine – Ieva Vīksne
Nošu kataloga veidotājas – Kristīne Senkāne, Katrīna Ulberte
Arhivētāja – Ieva Geķe
Atbildīgā par mājaslapu un afišām – Ginta Zabarovska

Amatus apstiprināja kora “valde” (dāmas, kuras ieradās uz pirmo mēģinājumu) – Inga C., Zinta F., Ginta Z., Kintija Ķ., Andra M., Agnese S., Katrūna U., Laura C., Kristīne S., Kristīne Ķ. un pēc īpaša diriģentes pieprasījuma tika iekļauta arī Ilze C., kā ļoti atbildīga persona.