Koncerts Rīgas 1. slimnīcā

Rīgas skolēnu pils meiteņu kamerkoris „Tonika” diriģentes Ingas Cimiņas vadībā 18. decembrī labdarības koncertā ieskandēja Ziemassvētkus RP SIA Rīgas 1.slimnīcas darbiniekiem. Kamerkoris Tonika jaunā koncertcikla Apex cordis (sirds galotne) ietvaros koncertē Latvijas dievnamos, slimnīcās un sociālās aprūpes centros. Sirdi visbiežāk piesauc kā dvēseles mājokli, kā dzīvības un mīlestības simbolu. Tādēļ Tonika veido šo koncertu ciklu „Apex cordis,” tiecoties no sirds uz sirdi, uz galotni. Rīgas 1.slimnīcas darbinieki ir gandarīti, ka šāds koncerts Ziemassvētku gaidīšanas laikā tiek veltīts viņiem – cilvēkiem, kuru profesija un darbs ikdienā arī iet no sirds uz sirdi. Koncerta noslēgumā slimnīcas galvenais ārsts Andrejs Pavārs atzina, ka, iespējams tas būs vienīgais koncerts Ziemassvētkos, ko slimnīcas darbinieki svētkos dzirdēs, jo arī svētkos mediķiem darba pilnas rokas.