Kamerkora „TONIKA” 45. gadu jubilejas ieskaņas koncerts „Venite Omnes”

Klāt rudens, koku lapas jau čaukstošas klāj zemi, klāt 30. oktobris, klāt „Tonikas” dzimšanas diena. Šogad, iesākot savu 45. sezonu, mēs Jūs aicinājām uz garīgās mūzikas koncertu „Venite omnes” (nāciet visi) – nāciet, esiet kopā ar mums, esiet kopā ar brīnumu, ko rada mūzika, ar šo skaisto tradīciju, kas saglabāta jau tik daudzus gadus. Nāciet un sviniet, nāciet un līdzpārdzīvojiet, nāciet un atcerieties, nāciet un dziediet.

Un tā nav nejaušība, ka dzimšanas dienas sezonu iesākām ar garīgās mūzikas koncertu, jo mūsdienu trauksmainajā dzīves ritmā garīgums un harmonija ikkatram nepieciešams kā ūdens. Koncerta programmā izvēlētie skaņdarbi saistīti ar dažādiem notikumiem kora dzīvē, tie skanējuši gan starptautiskos festivālos, bijuši iekļauti konkursu programmās un skanējuši arī daudzās koncerta programmās. Īpaši nozīmīgi korim Riharda Dubras „Venite omnes”, Hansa Veisa –Steinberga „Cum subit illius”, Bendžamina Britena „Missa brevis in D”. Vairāki no šiem skaņdarbiem jau ierakstīti topošajam diskam, kas veltīts kora 45. dzimšanas dienai un arī pēdējai darbības desmitgadei diriģentes Ingas Cimiņas vadībā.

Paldies mūsu jaukajai dziedātājai Laurai Podziņai, kas sarūpēja iespēju koncertam izskanēt Ev. lut. Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā.

Gaidīsim Jūs arī nākamajos jubilejas sezonas koncertos!

Inga Cimiņa

Kamerkora „Tonika” diriģente