Kamerkora dziedātājām!

Tehnisku iemeslu dēļ Kora pienākumu sadalē izmaiņas!
Kavējumu un maksājumu fiksētāja – Santa Vancāne