Attālināti un tomēr kopā

Šis laiks nudien katram koristam ir sarežģīts, jo nevaram būt kopā savā ierastajā ikdienā – mēģinājumos, koncertos, skatēs un citos mūsu kora pasākumos.  Un tomēr, mums ir svarīgi nepazaudēt vienam otru, tādēļ sūtam viens otram ziņas, notis, artikulācijas un dikcijas vingrinājumus, balsu partiju ierakstus un mīļus sveicienus dzimšanas un vārda dienās. Tomēr visgaidītākie ir pirmdienu un ceturtdenu vakari plkst.19.00., kad satiekamies tiešsaistē ar tējas kruzēm uz kopīgu sarunu vakariem.  Un jā, esam sākuši veidot stāstu  grāmatu “MĒS – PAVASARA STĀSTI”. Stāstiem variet sekot mūsu Facebook profilā un katra dziedātāja iegūs šo grāmatu, kad tiksimies, cerams vasarā!