Lāčplēša kara ordeņa kavalieru dzimtu saiets Latvijas Kara muzejā

2019. gada 9. novembrī Latvijas Kara muzejs atjaunoja kādu nozīmīgu un skaistu muzeja tradīciju – aicināt kopīgā saietā Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru tuviniekus.

Neatkarības kara simtgadē organizētais Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru dzimtu saiets kļuva par visvērienīgāko Latvijas Kara muzeja un arī Latvijas valsts vēsturē. Pasākums pulcēja vairāk kā 100 Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru dzimtas, kuras pārstāvēja ap 250 tuvinieku četrās paaudzēs.

Mūsu korim bija tas gods koncertēt šajā sirsnīgajā pasākumā. Tā mēs iesākām savu patriotisko nedēļu.