2012. gada skates

Pavasaris kā ierasts pilns darbu, un kamerkora „Tonika” visas grupas sekmīgi piedalījās vairākās skatēs. Jau 21. martā kora studija piedalījās Vokālās mūzikas konkursā „Balsis”, kas no tika Rīgas Raiņa 8. Vakara maiņu vidusskolā un ieguva augstāko punktu skaitu Centra rajonā savā vecuma grupā, un tika izvirzīti konkursa II kārtai. Tā norisinājās 29. martā BJC „Laimīte”. Arī šoreiz studijas meitenes ieguva I pakāpes diplomu. Konkursā meitenes dziedāja latviešu tautas dziesmu „Ar gailīti Rīgā braucu” Ingas Cimiņas sabalsojumā, Sarmītes Skrūzmanes „Vēja gulta” un Jāņa Lūsēna dziesmu „Saules mājas”.

Kamerkora grupa, jau vairākus gadus startē sieviešu koru līgā, lai būtu aktīvs u pilntiesīgs Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku dalībnieks. Šoreiz Rīgas sieviešu koru skate norisinājās 25. Martā LU Lielajā aulā. Šogad koris izlozēja un atskaņoja latviešu tautasdziesmu J. Ustinskova apdarē „Atīt poša balta vīšņa” , latviešu tautasdziesmu Andra Kontauta apdarē „Saules meitas sagšas raksta”. Kā izvēles dziesmu atskaņoja Brono Skultes un Leonīda Breikša „Lūgšanu” . Koris saņēma I pakāpes diplomu un lieliskas atsauksmes no konkursa žūrijas Mārtiņa Klišāna, Ivara Cinkusa un Ārija Šķepasta.

Savukārt meiteņu koris piedalījās Rīgas bērnu un jauniešu mūzikas svētku „Mēs pilsētai ceRīgai” skatē 20. aprīlī Rīgas 2. Ģimnāzijā, arī iegūstot pirmās pakāpes diplomu. Meitenes sekmīgi nodziedāja skates obligāto dziesmu – Ilzes Arnes un Vika „Tu no manis”, Sarmītes Skrūzmanes „Saule danci ritināja” un Valta Pūces „Es bij’ meita”
Lai arī turpmākie rezultāti tikpat labi!